• Het kunstgras enkel betreden met propere schoenen. Breng een 2e paar schoenen mee zodat u niet met dezelfde schoenen zowel binnen als buiten loopt.
 • Eten en drinken op het kunstgras zijn niet toegelaten. Beloningssnoepjes gebruiken voor de hond is toegestaan, gelieve de gemorste snoep op te ruimen.
 • Loopse teven mogen trainen op voorwaarde dat ze een loopsheidsbroek dragen.
 • Roken in het gebouw is niet toegestaan
 • Honden moeten worden uitgelaten alvorens het gebouw te betreden. Dit kan op de voorziene uitloopweide. Honden mogen buiten het terrein worden uitgelaten, gelieve dit enkel te doen op het jaagpad langs het water.
 • De weide van de paarden mag niet betreden worden .
 • Respecteer de rust en eigendom van de omwonenden, gelieve de honden niet uit te laten tussen de huizen en geluidsoverlast tot het minimum te beperken
 • Uitwerpselen moeten worden opgeruimd, ook indien u gaat wandelen. Poepzakjes mogen worden weggegooid in 1 van de daarvoor voorziene vuilbakken op het terrein, niet in de vuilbakken binnen.
 • Doet de hond toch zijn behoefte op het kunstgras, gelieve deze dan onmiddellijk op te kuisen met het voorziene materiaal in de hal.
 • Gelieve voortdurend blaffende honden niet achter te laten in de auto maar deze mee te nemen in het gebouw. 
 • De gehuurde tijd moet gerespecteerd worden.
 • Gebreken en schade aan de accomodatie en/of inventaris moeten onmiddellijk gemeld worden aan de uitbater. Bij niet melden zal een factuur ten laste van de huurder worden opgesteld.
 • Schade ten gevolge van het fout gebruik of vandalisme zal worden doorgerekend aan de meerderjarige gebruiker of aan de meerderjarige voogd van een minderjarige gebruiker na het opstellen van een schadebestek.
 • Nooduitgangen en de toegang tot blusmiddelen moeten vrij gehouden worden. 
 • De eigenaar of beheerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.
 • Betalen dient te gebeuren bij reservering. Reserveringen zijn pas definitief als de betaling heeft plaats gevonden. Reserveringen worden niet terugbetaald
 • Annuleren met recuperatie van het huurgeld is mogelijk tot 7 dagen voor de reservatie, voor reservaties vanaf 3h/dag is recuperatie van de huurgelden enkel mogelijk indien 1 maand op voorhand is geannuleerd.
 • Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te zullen houden aan de hier geldende huisregels. Bij het maken van een strafbaar feit wordt steeds de politie ingeschakeld.
  Bij niet naleven van deze huisregels behouden wij ons het recht om personen en/of dieren, al dan niet definitief, de toegang te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde reservaties.