Reservatie

 • Reservaties zijn pas definitief na het betalen van een voorschot van 20% binnen een termijn van 7 dagen na reservatie. Deze betaling gebeurt op het rekeningnummer van Lys Foolies : BE10 3632 1531 7004 met als vermelding de naam van de hond en de periode van het verblijf.  Door het voorschot te betalen gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
  Indien het voorschot niet tijdig wordt betaald wordt de reservatie automatisch geannuleerd.
 • Bij annulatie wordt het voorschot niet terug betaald.
 • Bij de reservering van het logement hebben wij het recht om het dier te weigeren
 • Bij het begin of in de loop van het logement, en zonder dat hiervoor enige schadevergoeding vanwege ons verschuldigd is, kunnen wij eisen dat het dier wordt teruggenomen indien het dier een probleem zou stellen voor de inrichting.
  De terugname moet gebeuren binnen een zo kort mogelijke termijn. Indien deze terugname onmogelijk blijkt zijn wij gerechtigd de bewarende maatregelen te treffen die zich in de gegeven situatie opdringen.
 • Wanneer het dier wordt afgehaald voor het einde van de voorziene logementsperiode
  moet het bedrag voor de volledige voorziene logementsperiode betaald worden door de eigenaar.

Brengen en ophalen

 • Brengen en ophalen is enkel mogelijk op afspraak
 • Dag van aankomst en vertrek worden beide aangerekend als een volledige dag.
 • Extra spullen zoals dekentjes, speeltjes, knuffels, kussens, mogen steeds worden meegebracht zodat de hond zich sneller thuis voelt op zijn slaapplek. Hou er wel rekening mee dat dit kapot gebeten of vuil kan worden. Een bed en kommetjes om uit te eten en drinken voorzien wij.
 • Hou er rekening mee dat uw hond zich alle dagen buiten mag uitleven, ongeacht het weer. Hij kan dus vuil worden!
 • Dagopvang:
  Brengen: 8:00
  Ophalen 18:00
 • Bij niet afhaling van het ondergebrachte dier op de afgesproken datum wordt het dier na 15 dagen ondergebracht in het asiel. Alle kosten die hiermee gepaard gaan evenals de kosten van het reële verblijf zullen verhaald worden op de eigenaar.

Gezondheid

 • Uw hond dient gevaccineerd te zijn tegen : parvovirose, hondenziekte en kennelhoest. Breng dus zeker het vaccinatieboekje mee zodat dit kan worden aangetoond. Indien deze vaccinaties niet in orde zijn zullen wij de hond spijtig genoeg moeten weigeren voor opvang.
 • De hond werd op regelmatige basis ontwormd en is behandeld tegen vlooien en teken.
 • Ingeval van ziekte of vermoeden van medische problemen nemen wij onmiddellijk contact op met onze bedrijfsdierenarts.
  Eventuele gemaakte kosten bij de dierenarts of voor medicatie zijn ten laste van de eigenaar.
 • Bij een verwonding, ongeval, ziekte, overlijden, diefstal of brand kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld en zal de eigenaar geen vergoeding kunnen eisen.

Voeding

 • Breng voldoende (en misschien wat extra) van de hond zijn gebruikelijke voeding mee. Het is niet aangewezen om tijdens de opvangperiode van voeding te veranderen
 • Indien uw hond een speciaal dieet volgt, dan zullen we dit met u bespreken en nauwgezet tijdens het verblijf opvolgen.
 • Is je hond gewoon van een snack als tussendoortje te krijgen dan mag dit zeker worden meegebracht.
 • Indien u geen voeding voorziet , krijgt uw hond de voeding die standaard wordt aangeboden in ons pension, hiervoor zal de geopende zak voeding worden aangerekend. (volume geopende zak is het volume nodig om verblijf te overbruggen).
 • Krijgt uw hond de voeding die wordt aangeboden in onze shop en wordt deze ook bij ons aangekocht dan hoeft u geen voeding mee te brengen. Wij voorzien de voeding nodig voor het verblijf en dit met 50% korting.